Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm làm sai lệch kết quả kiểm định bị xử lý thế nào?

Nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm làm sai lệch kết quả kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng (áp dụng đến hết ngày 31/07/2016).

Từ ngày 01/8/2016, mức phạt đối với hành vi trên theo quy định mới là từ 1.000.000đồng đến 2.000.000 đồng.

Nội dung tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,223

Gởi câu hỏi