Nhân viên vận hành cần làm gì khi xảy ra mất điện toàn trạm điện?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.

Cụ thể, khi xảy ra mất điện toàn trạm điện, Nhân viên vận hành tại trạm điện, trung tâm điều khiển hoặc Nhân viên vận hành được Đơn vị quản lý vận hành cử tới trạm điện không người trực thực hiện theo trình tự hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 31/2019/TT-BCT, cụ thể như sau:

xy ly cua nhan vien van hanh khi xay ra mat dien toan tram dien, Thong tu 31/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thực hiện xử lý sự cố theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị quản lý vận hành ban hành, chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự dùng cần thiết cho trạm điện.

  • Tiến hành cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện. Các trường hợp đặc biệt do các yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ các máy cắt thì phải có quy định riêng của Đơn vị quản lý vận hành.

  • Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong trạm điện.

  • Báo cáo ngay về cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy cắt.

  • Kiểm tra toàn bộ trạm điện để quyết định cô lập hay đưa trạm điện vào vận hành theo các điều kiện sau:

    • Trường hợp sự cố không xảy ra trong trạm điện, đảm bảo các thiết bị đủ điều kiện vận hành sẵn sàng nhận điện lại thì báo cáo Cấp điều độ có quyền điều khiển cho phép được đóng điện trở lại;

    • Trường hợp sự cố xảy ra trong trạm điện, đề nghị Cấp điều độ có quyền điều khiển tiến hành thao tác cô lập đường dây, thiết bị bị sự cố.”.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 03/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

328

Văn bản liên quan