Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ cần đáp ứng điều kiện gì?

Ngày 12/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải đáp ứng các điều kiện liệt kê tại Điều 16 Nghị định 82/2019/NĐ-CP, cụ thể:

dieu kien nhap khau tau bien da qua SD de pha do, Nghi dinh 82/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ;

  • Là người sở hữu hoặc người quản lý, khai thác cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định này;

  • Chủ tàu có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm về việc cam kết tàu biển không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải;

  • Không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng và không được chuyển nhượng, mua, bán lại.

Cùng với đó, Nghị định này cũng quy định việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ bằng vốn khác do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự quyết định, và việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ bằng vốn nhà nước được thực hiện theo trình tự:

Bước 1: Lựa chọn tàu biển, dự kiến giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua tàu biển;

Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Bước 3: Dự án mua tàu biển gồm các nội dung về sự cần thiết của việc đầu tư, loại tàu, số lượng, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, giá tàu dự kiến, nguồn vốn mua tàu, hình thức mua tàu, hiệu quả kinh tế và môi trường;

Bước 3: Quyết định mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 82/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/12/2019.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan