Nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh áp dụng từ 15/8/2020

Mới đây, Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu được Bộ Công an ban hành ngày 01/7/2020.

Nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, Thông tư 74/2020/TT-BCA

Nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh áp dụng từ 15/8/2020 - Ảnh minh họa.

Cụ thể tại Điều 5 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh bao gồm:

- Kiểm tra xác định tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ xuất nhập cảnh và điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh;

- Xác định sự đồng nhất giữa người xuất cảnh, nhập cảnh với giấy tờ xuất nhập cảnh;

- Nhập thông tin của người xuất cảnh, nhập cảnh vào hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh và bổ sung các thông tin cần thiết;

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin nhân thân trong giấy tờ xuất nhập cảnh với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam qua kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng chuyên dùng;

- Kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh;

- Thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với công dân Việt Nam khi có văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện các quy định khác tại Điều 5, Điều 6, Khoản 1 Điều 8, Điều 22 Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng thực hiện các quy định khác tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng.

Chi tiết quy định xem thêm tại Thông tư 74/2020/TT-BCA, có hiệu lực ngày15/8/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

39

Văn bản liên quan