Nhiều ưu đãi đối với ngành nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Đây là Nghị định đầu tiên ở nước ta quy định cụ thể về những vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp hữu cơ.

Theo đó, Nhà nước đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đáng chú ý là việc ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, cụ thể như:

 • Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt là giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc;

 • Có chính sách khuyến khích đầu tư cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ như:
  • Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
  • Chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
  • Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch;
  • Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng, khai thác dược liệu;
  • Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu;
  • Chính sách hỗ trợ gắn Nhãn xanh Việt Nam, hỗ trợ cơ sở thân thiện với môi trường;
  • Các chính sách có liên quan khác;

Lưu ý là trong cùng thời điểm và mục tiêu, cơ sở chỉ được lựa chọn 01 chính sách phù hợp nhất.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

552

Văn bản liên quan