NHNN chịu trách nhiệm bảo quản các loại tiền chưa phát hành, đang lưu hành

Ngày 02/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng nhà nước, Nghị định 40/2012/NĐ-CP

NHNN chịu trách nhiệm bảo quản các loại tiền chưa phát hành, đang lưu hành (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 13 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định nguyên tắc bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá cụ thể như sau:

  • Tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bảo quản trong kho tiền; được phân loại, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong và được sắp xếp riêng ở từng khu vực trong kho tiền.

  • Kho tiền được canh gác, bảo vệ thường xuyên, đảm bảo an toàn 24 giờ/ngày.

Đồng thời, tại Điều 14 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá như sau:

  • Cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mới in, đúc chưa giao cho Ngân hàng Nhà nước.

  • Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm bảo quản các loại tiền mới chưa phát hành, tiền đang lưu hành (bao gồm cả tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông), tiền đình chỉ lưu hành, tài sản quý và giấy tờ có giá trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá do mình quản lý.

  • Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Ngoài ra, tại Điều 15 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về việc xây dựng và quản lý kho tiền như sau:

  • Ngân hàng Nhà nước ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền, chế độ quản lý kho tiền trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  • Ngân hàng Nhà nước xây dựng các kho tiền trung ương và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá do mình quản lý.

  • Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng hệ thống kho tiền để bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá do mình quản lý.

Chi tiết xem quy định tại Nghị định 40/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/6/2012.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

12

Văn bản liên quan