NHNN tổ chức vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 40/2012/NĐ-CP

NHNN tổ chức vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 16 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá:

  • Từ các cơ sở in, đúc tiền, sân bay, bến cảng, nhà ga về các kho tiền trung ương và ngược lại;

  • Giữa các kho tiền trung ương;

  • Giữa các kho tiền trung ương với các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

  • Giữa các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá thuộc tài sản do mình quản lý, giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau và giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, việc vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm các nguyên tắc:

  • Phải có lệnh điều chuyển của cấp có thẩm quyền;

  • Vận chuyển bằng xe chuyên dùng hoặc phương tiện vận chuyển khác bảo đảm an toàn.

  • Bố trí đủ nhân lực áp tải, bảo vệ trong các chuyến vận chuyển.

  • Giữ bí mật kế hoạch và quá trình vận chuyển.

  • Tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá khi vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong và được bảo quản an toàn.

Chi tiết xem quy định tại Nghị định 40/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/6/2012.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

24

Văn bản liên quan