Như thế nào là “giao tài sản của các dự án sử dụng vốn NN vượt tiêu chuẩn”?

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

giao ts du an su dung von nn vuot tieu chuan, 29/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Theo Thông tư 29/2020/TT-BTC, hành vi giao tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi: Bố trí tài sản dự án cho người sử dụng, bộ phận sử dụng đúng đối tượng nhưng vượt về diện tích (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp), vượt về số lượng hoặc mức giá (đối với phương tiện đi lại, máy móc, thiết bị, tài sản khác).

Ngoài ra, Thông tư 29 hướng dẫn xử phạt vi phạm quy định về giao, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại Điều 19 Nghị định 63/2019/NĐ-CP như sau:

Đối với hành vi trao đổi tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước không đúng quy định quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi dùng tài sản công của tổ chức để đổi lấy tài sản của tổ chức, cá nhân khác mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

Về hành vi chiếm đoạt tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 63/2019/NĐ-CP bị xử phạt vi phạm hành chính là việc nắm giữ, sử dụng tài sản công mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 63/2019/NĐ-CP được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 02/6/2020.

Thu ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan