Những ai được tạm trú trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền?

Ngày 21/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Theo đó, Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định những người được tạm trú trong khu vực cửa khẩu bao gồm:

- Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng làm việc trong khu vực cửa khẩu;

- Nhân viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực cửa khẩu;

- Người Việt Nam, người nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khẩu vì lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất, nhập đối với người, phương tiện, hàng hóa hoặc những người lưu lại trong khu vực cửa khẩu vì lý do hợp pháp khác, thì phải đăng ký tạm trú và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Trạm Biên phòng cửa khẩu.

Những ai được tạm trú trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, 112/2014/NĐ-CP

Những ai được tạm trú trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền (Hình minh họa)

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định đối với phương tiện được phép ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực cửa khẩu, bao gồm:

  • Phương tiện vận chuyển người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa tại các kho, bãi hàng hóa trong khu vực cửa khẩu;

  • Phương tiện là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  • Phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức đến làm việc tại cửa khẩu hoặc phương tiện của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công chức làm việc tại cửa khẩu;

  • Phương tiện của Việt Nam, nước ngoài lưu lại trong khu vực cửa khẩu vì lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất, nhập đối với phương tiện, hàng hóa thì phải đăng ký lưu trú và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Trạm Biên phòng cửa khẩu;

  • Phương tiện ra, vào, hoạt động, lưu trú tại khu vực cửa khẩu phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, phù hợp với mục đích hoạt động tại cửa khẩu.

Đồng thời, bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát tổ chức, cá nhân, phương tiện của Việt Nam và nước ngoài hoạt động tại khu vực cửa khẩu theo quy định của Nghị định này, quy định pháp luật liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/01/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan