Những điều cần biết khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo đó, Thông tư 53 đưa ra các quy định chung đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, cụ thể:

  • Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và phải công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về vốn, quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp phải lưu trữ tài liệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 53/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

275

Văn bản liên quan