Những đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và có hiệu lực ngày 01/08/2020.

Những đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, thông tư 58/2020/TT-BCA

Những đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định những đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và cấp đổi, cấp lại biển số xe. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bao gồm:

  • Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen;

  • Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe;

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc bị mất hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.

2. Đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe bao gồm:

  • Biển số bị mờ, gẫy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số;

  • Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 11 quy định về thủ tục hồ sơ đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe như sau:

  • Chủ xe nộp Giấy khai đăng ký xe và  giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Thông tư này.

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe),

  • Trường hợp xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm: Giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định, giấy tờ chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung) theo quy định, giấy tờ nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

Chi tiết xem tại Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực ngày 01/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

229

Văn bản liên quan