Những hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép

Nghị định 114/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành để sửa đổi bổ sung Nghị định 67/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Theo đó, Nghị định 114 quy định việc bảo vệ đập, hồ chứa nước trong một số trường hợp cần phải có giấy phép hoạt động, các hoạt động đó gồm:

  • Xây dựng công trình mới;

  • Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

  • Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

  • Xả nước thải vào hồ chứa nước, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

  • Trồng cây lâu năm;

  • Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

  • Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ;

  • Nuôi trồng thủy sản;

  • Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

  • Xây dựng công trình ngầm.

Xem thêm Nghị định 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

205

Văn bản liên quan