Những trường hợp Bộ đội biên phòng được quyền nổ súng

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997 được ban hành ngày 28/3/1997. Theo đó, có một số trường hợp mà bộ đội biên phòng được quyền nổ súng trong khi thi hành nhiêm vụ được quy định tại Pháp lệnh này. Vậy cụ thể đó là những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997, ngoài trường hợp trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng khi đang thi hành nhiệm vụ được nổ súng trong các trường hợp sau: 

1. Để bắt giữ người có hành vi phạm tội mà chạy trốn.

2. Để bắt giữ người có hành vi phạm tội đang bị dẫn giải, bị giữ, bị giam mà chạy trốn.

3. Để bảo vệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng và công dân bị người khác dùng vũ khí và các hung khí khác uy hiếp trực tiếp đến tính mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng chỉ được nổ súng trực tiếp vào đối tượng sau khi đã bắn cảnh cáo hoặc đã sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm ngăn chặn nhưng không có kết quả, trong trường hợp có người bị thương thì phải tổ chức cấp cứu, nếu có người chết thì phải cùng với chính quyền địa phương lập biên bản.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997 có hiệu lực ngày 07/4/1997. 

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan