Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không được thanh toán tiền công tác phí

Theo quy định hiện hành, công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc. Vậy trong những trường hợp nào thì CBCCVC không được thanh toán tiền công tác phí?

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 40/2017/TT-BTC, cán bộ, công chức, viên chức được thanh toán công tác phí khi đi công tác nếu đáp ứng những điều kiện sau:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

- Được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác hoặc được mời tham gia đoàn công tác.

- Có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định, cụ thể:

“1. Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú).

2. Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt; công văn; giấy mời; văn bản trưng tập tham gia đoàn công tác.

3. Hóa đơn; chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật khi đi công tác bằng các phương tiện giao thông hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện. Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (hoặc vé điện tử) phải kèm theo thẻ lên máy bay theo quy định của pháp luật. Trường hợp mất thẻ lên máy bay thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị cử đi công tác (áp dụng khi thanh toán chi phí đi lại theo thực tế).

4. Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt thanh toán (áp dụng khi thanh toán khoán chi phí đi lại).

5. Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế).

6. Riêng hồ sơ thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này gồm: Chứng từ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.”

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 40/2017/TT-BTC, trong những trường hợp sau đây người đi công tác sẽ không được thanh toán công tác phí:

- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức.

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với người đi học.

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác.

- Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, khi không đáp ứng các điều kiện tại Khoản 3 Điều 3 hoặc thuộc một trong những trường hợp nêu tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 40/2017/TT-BTC thì cán bộ, công chức, viên chức đi công tác sẽ không được thanh toán tiền công tác phí.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

3,984

Văn bản liên quan