NLD tại doanh nghiệp QP chết khi làm nhiệm vụ được xác nhận người có công

Vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 93/2015/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước được thành lập hoặc tổ chức lại để thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định, thường xuyên trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc bảo đảm bí mật và an ninh quốc gia.

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 93/2015/NĐ-CP, người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được áp dụng các chế độ, chính sách sau:

- Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ trả lương cho số lượng người lao động tối thiểu cần phải duy trì để vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

34

Văn bản liên quan