NNT được gia hạn nộp tiền thuế đối với hàng hóa XNK tối đa bao nhiêu?

Cho tôi hỏi, người nộp thuế được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tối đa là bao nhiêu? Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Chị Nguyễn Thị Ngọc ở Hải Phòng gửi câu hỏi về cho Thư Ký Luật nhờ tư vấn.

thue xuat khau thue nhap khau

Ảnh minh họa

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT giải đáp vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 68 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế được gia hạn được quy định như sau:

- Đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế được gia hạn là số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, nhưng tối đa không quá trị giá vật chất bị thiệt hại trừ phần được bồi thường do cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật. Thời gian gia hạn nộp thuế trong trường hợp này tối đa không quá 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

- Đối với trường hợp phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế được gia hạn là số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ tính đến thời điểm người nộp thuế bắt đầu ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không vượt quá chi phí thực hiện di dời và thiệt hại do phải di dời cơ sở sản xuất kinh doanh gây ra. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp này tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

- Đối với trường hợp không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế được gia hạn là số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ tương ứng với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng chưa xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày. Thời gian gia hạn nộp thuế trong trường hợp này tối đa không quá 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

- Đối với trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế được gia hạn là số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh do người nộp thuế gặp khó khăn đặc biệt khác. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp này tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được gia hạn là khác nhau chứ pháp luật không quy định một mức cụ thể cho những trường hợp này.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

223

Văn bản liên quan