Nội dung cần lưu ý khi triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cụ thể, Thông tư 18/2019/TT-BGTVT quy định việc triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Trước khi xây dựng đơn vị đăng kiểm, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải thông báo với Cục Đăng kiểm Việt Nam các nội dung sau:

    • Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm;

    • Thời gian dự kiến hoàn thành xây dựng và bắt đầu tham gia hoạt động kiểm định.

  • Trong quá trình xây dựng nếu có sự thay đổi các nội dung đã thông báo, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm hoặc đơn vị đăng kiểm phải thông báo lại với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

  • Sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt cơ sở vật chất kỹ thuật, đơn vị đăng kiểm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo Điều 8 Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan