Nội dung huấn luyện hoạt động kiểm định an toàn lao động

Ngày 13/7/2018 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định cụ thể về nội dung huấn luyện hoạt động kiểm định an toàn lao động.

Cụ thể, nội dung huấn luyện được Thông tư 09 quy định bao gồm:

Lý thuyết chung gồm có những nội dung sau:

 • Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định;
 • Tổng quan về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến hoạt động kiểm định
 • Tổng quan về hệ thống quy trình kiểm định;
 • Tổng quan về các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác kiểm định;
 • Phương pháp đánh giá rủi ro, biện pháp an toàn liên quan đến hoạt động kiểm định.

Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với thiết bị nhóm A, B, C, D, E, G và I bao gồm:

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia áp dụng;
 •  Phân loại, nguyên lý cấu tạo, đặc tính cơ bản;
 • Yêu cầu về thiết bị đo kiểm và an toàn;
 • Yêu cầu về kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa đối tượng kiểm định;
 • Các yếu tố nguy hiểm đặc trưng của đối tượng được kiểm định và các sự cố thường gặp đối với đối tượng kiểm định;
 • Các tính toán liên quan đến việc đánh giá an toàn trong quá trình kiểm định máy, thiết bị;
 • Kỹ thuật đánh giá chất lượng mối hàn;
 • Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy;
 • Quy trình kiểm định và tổ chức thực hiện công tác kiểm định đối với đối tượng kiểm định;
 • Hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm định;
 • Huấn luyện thực hành liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ kiểm định từng đối tượng cụ thể (tại hiện trường hoặc trên phần mềm, mô hình mô phỏng).

Lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với nhóm thiết bị H gồm những nội dung sau:

 • Như quy định về lý thuyết chuyên ngành và thực hành kiểm định đối với thiết bị nhóm A, B, C, D, E, G và I
 • Môi trường khí cháy và bụi nổ: Đặc điểm, phân loại vùng nguy hiểm;
 • Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện trong môi trường khí nổ.

Xem chi tiết Thông tư 09/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 31/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

265

Văn bản liên quan