Nội dung tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo quy định tại Thông tư 51/2016/TT-BGTVT, người tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới được tập huấn các nội dung sau:

Tập huấn lý thuyết

  • Tổng quan: Hệ thống mạng lưới, tổ chức kiểm định xe cơ giới; đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
  • Văn bản pháp lý: Các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác kiểm định và hoạt động kiểm định.
  • Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình có liên quan trong công tác kiểm định.

Hướng dẫn thực hành tại đơn vị đăng kiểm

  • Sử dụng thiết bị kiểm tra.
  • Kiểm tra xe cơ giới theo hạng mục kiểm tra, phương pháp kiểm tra; công đoạn và quy trình kiểm tra xe cơ giới; đánh giá kết quả kiểm tra.
  • Chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới, tra cứu thông tin phương tiện.

Kết thúc tập huấn, người tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới được cấp Chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới.

Xem chi tiết tại Thông tư 51/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan