Nội dung thanh tra chuyên ngành Văn hóa - Gia đình

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Nghị định 173/2016/NĐ-CP, việc thanh tra chuyên ngành Văn hóa - Gia đình bao gồm các nội dung sau đây:

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất phim; phát hành phim; phổ biến phim.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo có yếu tố nước ngoài.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thư viện.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm.

Nghị định 173/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

371

Văn bản liên quan