Nội dung vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Theo Thông tư 13, hoạt động vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp Cơ sở dữ liệu bao gồm các nội dung sau đây:

  • Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và môi trường tại trung tâm dữ liệu điện tử.

  • Thực hiện các biện pháp sao lưu để bảo đảm khả năng khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố. Dữ liệu sao lưu phải được bảo vệ an toàn, định kỳ kiểm tra và phục hồi thử hệ thống từ dữ liệu sao lưu để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

  • Thực hiện các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm Cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày.

  • Thực hiện hoạt động giám sát để cảnh báo các hành vi gây mất an toàn Cơ sở dữ liệu.

  • Thực hiện định kỳ rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm của Cơ sở dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Xem thêm quy định về trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ tại Thông tư 13/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, thay thế Thông tư 61/2014/TT-BCT.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan