Phải công khai kinh phí đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế.

Hiện nay, kinh phí cho đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế được lấy từ 03 nguồn đó là đóng góp của người học; Ngân sách Nhà nước; Nguồn thu hợp pháp khác.

cong khai kinh phi dao tao lien tuc cho can bo y te, Thong tu 22/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo Thông tư 22/2013/TT-BYT, các kinh phí đào tạo được tính toán dựa trên các chi phí thực tế của khóa học theo nguyên tắc thu đủ chi, không vì lợi nhuận và theo các quy định của pháp luật.

Lưu ý là trước khi triển khai khóa đào tạo liên tục thì cơ sở đào tạo phải công khai kinh phí của khóa học để người học lựa chọn.

Bên cạnh đó, Thông tư 22 quy định, hằng năm cơ sở đào tạo phải thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khóa học, số học viên, số chứng chỉ đã cấp, công tác tổ chức, quản lý, bảo đảm chất lượng đào tạo liên tục cho công chức, viên chức, người đang làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ sở y tế, cụ thể như sau:

  • Mỗi năm, cơ sở đào tạo liên tục định kỳ báo cáo 2 lần: 6 tháng đầu năm (trước ngày 15 tháng 7) và cả năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau).

  • Cơ sở đào tạo liên tục thuộc tỉnh báo cáo sở y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Y tế.

  • Y tế các Bộ, Ngành, cơ quan trực thuộc Bộ Y tế báo cáo Bộ Y tế.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

267

Văn bản liên quan