Phải làm gì để được cấp lại khi thẻ bảo hiểm y tế đã bị mất?

Nhằm đảm bảo không bị ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh khi bị mất thẻ bảo hiểm y tế thì mọi người cần chú ý thực hiện các quy định sau đây để được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đã bị mất.

Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi năm 2014 quy định thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất và người mất thẻ bảo hiêm y tế phải làm đơn đề nghị cấp lại thẻ.

1. Thành phần hồ sơ cấp lại thẻ

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH. BHYT (Mãu TK1-TS)

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung giấy tờ chứng minh nếu có theo Phụ lục 03

- Bảng kê thông tin đối với đơn vị sử dụng lao động (Mẫu D01-TS)

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Khoản 3 Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định

- Người tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện thu thì nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện.

- Người tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thu thì nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh.

3. Thời hạn giải quyết

Khoản 2 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

4. Các trường hợp mất thẻ nhưng vẫn được thanh toán chi phí khám chữa bệnh

a. Trường hợp có giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT

Khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

b. Trường hợp được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp

Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT quy định người tham gia BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do bị mất thẻ BHYT nhưng chưa được cấp lại.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,558

Văn bản liên quan