Phân loại tai nạn lao động hàng hải

Tai nạn lao động hàng hải là tai nạn xảy ra trong thời gian đi tàu gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho thuyền viên trong khi thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tàu hoặc người được chủ tàu ủy quyền.

Theo quy định hướng dẫn tại Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải, tai nạn lao động hàng hải được phân loại  như sau:

1. Tai nạn lao động hàng hải chết người là tai nạn mà thuyền viên bị nạn chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn hoặc chết trên đường đi cấp cứu; chết trong thời gian cấp cứu; chết trong thời gian đang điều trị; chết do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động hàng hải gây ra (theo kết luận tại biên bản giám định pháp y hoặc kết luận của cơ quan y tế); được tuyên bố chết theo kết luận của Tòa án đối với trường hợp mất tích.

2. Tai nạn lao động hàng hải làm thuyền viên bị thương nặng là tai nạn lao động làm thuyền viên bị ít nhất một trong những chấn thương được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH.

3. Tai nạn lao động hàng hải làm thuyền viên bị thương nhẹ là tai nạn lao động mà thuyền viên bị nạn không thuộc quy định trên.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 15/5/2017 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2017. 

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan