Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014: Các hành vi bị nghiêm cấm

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 được ban hành ngày 23/12/2014. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Đối với Cảnh sát môi trường:
  • Các hành vi không được làm theo quy định của Luật Công an nhân dân;
  • Cố ý bỏ lọt tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm;
  • Lợi dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường để gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân:
  • Chống lại hoặc cản trở Cảnh sát môi trường thi hành công vụ;
  • Giả danh Cảnh sát môi trường;
  • Mua chuộc, hối lộ hoặc có hành vi xúi giục, lôi kéo, ép buộc Cảnh sát môi trường thực hiện hành vi trái với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường;
  • Trả thù, đe dọa trả thù, cản trở người làm chứng, người tố giác, người tố cáo hoặc người thân thích của họ trong việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 có hiệu lực ngày 05/6/2015.  

Gởi câu hỏi

300

Văn bản liên quan