Pháp lệnh giống vật nuôi 2004: Các hành vi bị nghiêm cấm

Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 được ban hành ngày 24/3/2004. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Pháp lệnh này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh giống vật nuôi 2004, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

Một là, sản xuất, kinh doanh giống giả, giống vật nuôi không đạt tiêu chuẩn chất lượng, giống không có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh.

Hai là, phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen vật nuôi, xuất khẩu trái phép nguồn gen vật nuôi quý hiếm.

Ba là, thử nghiệm mầm bệnh, thuốc thú y, chất kích thích sinh trưởng và thức ăn chăn nuôi mới trong khu vực sản xuất giống vật nuôi.

Bốn là, cản trở các hoạt động hợp pháp về nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm định, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.

Năm là, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.

Sáu là, công bố tiêu chuẩn chất lượng, quảng cáo, thông tin sai sự thật về giống vật nuôi.

Bảy là, các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2004. 

Gởi câu hỏi

688

Văn bản liên quan