Phạt 6 triệu đồng khi sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản quá hạn

Phạt 6 triệu đồng khi sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản quá hạn
Thúy Trang

Đây là mức phạt cụ thể đối với trường hợp sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản quá hạn từ 60 ngày trở lên được quy định tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP.

Theo đó, mức phạt đối với hành vi sử dụng giấy phép khai thác thủy sản đã quá hạn vào hoạt động khai thác thủy sản (áp dụng đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên) như sau:

  • Cảnh cáo đối với trường hợp giấy phép khai thác thủy sản đã quá hạn dưới 15 ngày;

  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn từ 15 ngày trở lên đến dưới 30 ngày;

  • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn từ 30 ngày trở lên đến dưới 60 ngày;

  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng giấy phép khai thác thủy sản quá hạn từ 60 ngày trở lên.

Xem thêm tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/5/2017.

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan