Phạt đến 100 triệu đồng nếu cố ý hủy hoại sức khỏe để hưởng bảo hiểm

Đây là mức phạt mới được đề cập tại Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

 

Phạt đến 100 triệu đồng nếu cố ý hủy hoại sức khỏe để hưởng bảo hiểm

Infographic về Nghị định 48/2018/NĐ-CP

- Nguyên Thanh -

Gởi câu hỏi

399

Văn bản liên quan