Phạt gấp 03 lần nếu chuyển nhượng QSDĐ rừng không đủ điều kiện từ 05/01/2020

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban hành ngày 19/11/2019.

chuyen nhuong quyen su dung dat rung, khong du dieu kien, Nghi dinh 91/2019/NĐ-CP

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Nghị định này, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện của hộ gia đình, cá nhân mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 192 của Luật đất đai 2013 sẽ bị phạt đến 03 triệu đồng. Mức tiền phạt cũng như các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 25 Nghị định 91/2019/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó mà chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ngoài phân khu đó;

…..”

Đây là điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP so với Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Hiện nay, theo khoản 1 điều 20 Nghị định 102/2014/NĐ-CP thì mức tiền phạt đối với hành vi này chỉ từ 500.000đ đến 1.000.000 đồng.

Việc tăng mức tiền phạt đối với hành vi chuyển nhượng đất rừng mà chưa đủ điều kiện thể hiện quyết tâm bảo vệ đất rừng cũng như bảo vệ kế hoạch sử dụng đất của địa phương, bởi vì việc xử lý vi phạm nếu không nghiêm sẽ dẫn đến tình trạng đất rừng bị cắt xẻ và gây khó khăn cho việc quản lý của địa phương.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/01/2020.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

394

Văn bản liên quan