Phạt "gấp đôi" hành vi dừng xe, đậu xe trên cầu từ ngày 01/8/2016

Tôi và bạn gái tối hôm trước có dừng xe trên cầu Giồng, chúng tôi đứng nói chuyện thì bị CSGT đến lập biên bản phạt. Như vậy CSGT phạt tôi có đúng không, theo luật nào? Anh Lý - Ninh Bình

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi dừng xe, đỗ xe trên cầu sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm h Khoản 3 Điều 6 Nghị định 171).

Từ 01/8/16, mức phạt tiền tăng lên thành 300.000 đồng đến 400.000 đồng. 

Nội dung chi tiết quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 6  Nghị định 46/2016/NĐ-CP

1,926

Gởi câu hỏi