Phí định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ được hỗ trợ tối đa 50%

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ (tập trung vào các đối tượng là sáng chế, tên thương mại, nhãn hiệu của các doanh nghiệp):

Bên cạnh đó, nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể:

  • Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Xem các nội dung hỗ trợ khác tại Thông tư 14/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan