Phí môn bài năm 2020: DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD cần hiểu đúng

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

phi mon bai doanh nghiep vua va nho, Nghi dinh 22/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định miễn lệ phí môn bài cho "Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu". (Đây là quy định hoàn toàn mới so với Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Hơn nữa:

- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định 22 có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định 22 có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22 quy định:

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Như vậy, Nghị định mới quy định miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên, sau khi hết thời gian được miễn thì mức nộp lệ phí là cả năm (trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm), còn đối với trường hợp hết thời gian được miễn trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Chi tiết về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Ngoài quy định trên, Nghị định 22/2020/NĐ-CP còn quy định những hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/02/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

315

Văn bản liên quan