Phương án ứng phó thiên tai và ứng phó với tình huống khẩn cấp

Đập, hồ chứa nước là những công trình thủy lợi rất quan trọng đối với đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, song nó cũng là mối nguy cơ tìm ẩn đe dọa đến cuộc sống của nhân dân nếu không có một cơ chế quản lý an toàn đối với đập, hồ chứa nước.

Nhà nước đã ban hành rất nhiều những quy định để đảm bảo an toàn, một trong số đó là Nghị định 114/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Theo Nghị định 114, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện; tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm lập và rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Cụ thể về phương án được quy định như sau:

 • Phương án ứng phó thiên tai thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật phòng, chống thiên tai.
 • Nội dung chính của phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
  • Kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập;
  • Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập theo quy định tại Điều 27 Nghị định này;
  • Các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập; dự kiến và kế hoạch ứng phó ở công trình đầu mối;
  • Thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng theo các kịch bản;
  • Quy định về chế độ, phương thức thông tin, cảnh báo, báo động đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên tai và người dân khu vực bị ảnh hưởng;
  • Kế hoạch ứng phó phù hợp với từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập;
  • Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án;
  • Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ; đập, hồ chứa nước lớn có tràn tự do đang khai thác mà chưa có thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập thì phải lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập.

Nghị định 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/9/2018, sửa đổi bổ sung Nghị định 67/2018/NĐ-CP

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,489

Văn bản liên quan