Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BXD, giá cho thuê nhà ở xã hội được xác định qua công thức sau:

Trong đó:

  • GiT: là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc xây dựng tại vị trí thứ i trong 01 tháng.

  • Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của dự án phân bổ cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để cho thuê được phân bổ hàng năm theo nguyên tắc bảo toàn vốn.

  • 12: là số tháng thuê nhà ở trong 1 năm.

  • L: là lợi nhuận định mức của dự án được tính theo năm, tối đa là 15% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê.

  • Bt: là chi phí bảo trì công trình bình quân năm được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê.

  • Tdv: là phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê.

  • SiT: là diện tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê tại vị trí thứ i.

  • Ki: là hệ số tầng Điều chỉnh giá cho thuê đối với căn hộ hoặc căn nhà cho thuê thứ i.

Chi tiết xem tại Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan