Phương pháp xác định giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy nhiệt điện

Ngày 03/8/2017 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BCT nhằm hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy nhiệt điện

Theo đó, Thông tư 13 quy định giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện Năm cơ sở (PbVC) được xác định theo công thức sau (đồng/kWh):

Trong đó:

  • : Suất hao nhiên liệu bình quân của nhiên liệu chính đối với nhà máy nhiệt điện than (kg/kWh) hoặc suất hao nhiệt tinh bình quân của nhiên liệu chính đối với nhà máy tuabin khí (BTU/kWh) và được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 56/2014/TT-BCT;
  • : Giá vận chuyển nhiên liệu chính cho phát điện Năm cơ sở, được tính bằng đồng/tấn, được quy đổi về đơn vị đồng/kg để tính toán, đối với nhiên liệu than hoặc tính bằng đồng/BTU đối với nhiên liệu khí.

Lưu ý đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá vận chuyển than cơ sở áp dụng tính toán giá hợp đồng mua bán điện theo các hợp đồng vận chuyển than.

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BCT có hiệu lực từ gày 19/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan