Phương tiện thủy công vụ gồm những phương tiện nào?

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ Cảng vụ hàng hải

phuong tien thuy cong vu, 02/2020/TT-BGTVT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo định mức ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BGTVT quy định: Phương tiện thủy công vụ (sau đây gọi tắt là phương tiện thủy): Bao gồm tàu công vụ và ca nô công vụ của Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải; tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Bên cạnh đó, một số thuật ngữ được sử dụng trong định mức được giải thích như sau:

- Tiêu hao nhiên liệu: Là lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động của phương tiện thủy.

- Tiêu hao dầu bôi trơn: Là lượng tiêu hao dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện, được tính theo tỷ lệ % của lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện.

- Chuẩn bị máy: Là quá trình khởi động hoạt động của máy chính và khởi động hoạt động của máy phát điện (ở chế độ không tải);

- Nghỉ máy: Là quá trình giảm vòng quay hoạt động của động cơ máy chính, động cơ lai máy phát điện (ở chế độ không tải) để chuyển dần về trạng thái dừng hoạt động.

- Ma nơ: Là quá trình điều động phương tiện thủy ra, vào vị trí neo, đậu.

- Hành trình trên luồng: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên luồng.

- Hành trình trong vùng nội thủy: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng nội thủy.

- Hành trình trên biển: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên biển.

- Hành trình tìm kiếm mục tiêu: Là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng tìm kiếm, cứu nạn theo phương án tìm kiếm, cứu nạn.

- Tiếp cận mục tiêu: Là quá trình điều động phương tiện thủy tiếp cận đối tượng bị nạn.

- Chế độ chạy phục vụ sinh hoạt của máy phát điện: Là chế độ chạy máy phát điện phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của thuyền viên trên phương tiện thủy.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 15/4/2020.

-- Lê Hải --

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan