Quản lý, vận hành đài truyền thanh huyện

Ngày 02/6/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTTTT nhằm hướng dẫn thực hiện việc quản lý, vận hành đài truyền thanh huyện.

Theo đó việc quản lý, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn được Thông tư 05 hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Các cơ quan, đơn vị được trang bị cơ sở vật chất hình thành từ Chương trình phục vụ hoạt động thông tin cơ sở có trách nhiệm theo dõi, quản lý sử dụng và bố trí kinh phí duy trì vận hành theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

  • Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, ngoài việc quản lý, đảm bảo duy trì vận hành đài truyền thanh xã, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm theo dõi, quản lý và tổ chức duy trì vận hành trạm truyền thanh thôn thuộc xã, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

  • Việc hướng dẫn khai thác, vận hành đài truyền thanh huyện, trạm phát lại phát thanh truyền hình, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn phải được thực hiện đồng thời với việc mua sắm, lắp đặt cơ sở vật chất để đảm bảo phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, bàn giao.

  • Đối với nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng khai thác, vận hành thiết bị cho cán bộ quản lý vận hành đài truyền thanh, trạm truyền thanh: các địa phương có kế hoạch lồng ghép nội dung khi thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 16/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan