Quản lý về an ninh trật tự trong công tác phòng chống mua bán người

Quản lý về an ninh trật tự trong công tác phòng chống mua bán người
Nguyễn Trinh

Tội phạm mua bán người hiện nay có diễn biến tương đối phức tạp, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân chủ yếu của tội phạm này. Để công tác phòng, chống mua bán người phát huy hiệu quả, pháp luật cũng đã quy định các nội dung về quản lý an ninh trật tự nhằm hỗ trợ cho hoạt động này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 Luật phòng chống mua bán người 2011, các nội dung quản lý về an ninh trật tự bao gồm:

Thứ nhất, theo dõi nhân khẩu, hộ khẩu thông qua công tác quản lý cư trú, tăng cường kiểm tra nhân khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng trên địa bàn.

Thứ hai, giám sát các đối tượng có tiền án, tiền sự về mua bán người  và các đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Thứ ba, quản lý và sử dụng có hiệu quả các thông tin về tàng thư, căn cước, lý lịch tư pháp phục vụ công tác phòng, chống mua bán người.

Thứ tư, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, hải đảo và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Thứ năm, trang bị các phương tiện kỹ thuật tại các cửa khẩu quốc tế phục vụ cho việc nhận dạng người và phát hiện nhanh chóng, chính xác các loại giấy tờ, tài liệu giả mạo; nâng cấp các trang thiết bị kiểm soát, kiểm tra tại các chốt kiểm soát, cửa khẩu.

Thứ sáu, quản lý công tác cấp giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc làm, cấp phát, quản lý và kiểm soát các loại giấy tờ tùy thân và giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh.

Thứ bảy, phối hợp với các cơ quan chức năng của nước có chung đường biên giới trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Luật phòng chống mua bán người 2011 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi

587

Văn bản liên quan