Quy định cần biết khi áp dụng Thông tư 14/2017/TT-BKHCN

Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 14/2017/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, khi áp dụng Thông tư 14 cần lưu ý đến việc xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị,… có thuộc điều chỉnh của Thông tư 14 hay không. Cụ thể Thông tư 14 điều chỉnh các loại máy móc, thiết bị,.. sau đây:

  • Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư;

  • Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí;

  • Phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu;

  • Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

  • Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

  • Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 14/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan