Quy định cấp sổ đỏ cho đất không đủ điều kiện tách thửa

Quy định cấp sổ đỏ cho đất không đủ điều kiện tách thửa
Lê Hải

Thửa đất có diện tích phù hợp với diện tích tối thiểu mà UBND cấp tỉnh quy định thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 100, 101, 102 Luật Đất đai 2013. Vậy trong trường hợp diện tích đất đang sử dụng nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu thì giải quyết như thế nào?

 

Về vấn đề này, theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như sau:

  • Thứ nhất, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành;

  • Thứ hai, thửa đất này phải có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Như vậy, có thể thấy, không phải trường hợp nào nhà nước cũng cho phép cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, mà nó phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng quy định trường hợp nếu NSDĐ xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Ngoài ra, đối với phần đất không đủ điều kiện tách thửa thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhưng thuộc trường hợp ngoại lệ tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND thì vẫn được tách thửa:

b) Tổ chức họp Tổ công tác liên ngành để xem xét, quyết định tách thửa đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn: diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 25m2, chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03m đối với đất ở và không nhỏ hơn 300m2 đối với đất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát điều kiện về hạ tầng kỹ thuật của khu vực để giải quyết cho phù hợp;

Gởi câu hỏi

1,416

Văn bản liên quan