Quy đinh hiện hành về thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Quy đinh hiện hành về thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Nguyễn Trinh

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được ban hành ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2012. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là quy định về thuế suất đối với đất phi nông nghiệp.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và Điều 7 Thông tư 153/2011/TT-BTC thì thuế suất áp dụng đối với đất phi nông nghiệp được quy định như sau:

Thứ nhất, đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

 

BẬC THUẾ

DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ (m2)

THUẾ SUẤT (%)

1

Diện tích trong hạn mức

0,03

2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07

3

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức

0,15

 

 

Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Thứ hai, đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư 153/2011/TT-BTC sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Thứ ba, đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%.

Thứ tư, đối với đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Thứ năm, đối với đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2%.

Xem thêm tại: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010Thông tư 153/2011/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi

491

Văn bản liên quan