Quy định mới về chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP và Nghị định 135/2004/NĐ-CP liên quan đến chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện.

Theo quy định tại Nghị định 80, người đi cai nghiện ma túy tự nguyện sẽ được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

 • Được bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập;

 • Được hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau:
  • Thương binh;
  • Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • Người thuộc hộ nghèo;
  • Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;
  • Trẻ em mồ côi;
  • Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

 • Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.
 • Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Nghị định 80/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,453

Văn bản liên quan