Quy định mới về công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo đó, Thông tư 10/2018/TT-BXD đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, cụ thể quy định mới như sau:

  • Trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét ban hành quyết định hoặc ủy quyền cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản ban hành Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng.

  • Trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo chưa đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị nộp hồ sơ biết để bổ sung.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 10/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan