Quy định mới về mức chi phí cho hoạt động Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực

Ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP.

Theo như Thông tư 138, doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực có trách nhiệm thực hiện việc đóng góp và quản lý chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực với mức chi như sau:

  • Mức chi phí đóng góp của từng doanh nghiệp do Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực quy định theo thỏa thuận của từng Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, đảm bảo tối đa không được vượt quá 60 triệu đồng/năm đối với từng hội đồng.

  • Mức đóng góp này không bao gồm các chi phí trả thưởng, chi phí quay số mở thưởng, chi phí in vé xổ số.

Xem thêm mức chi hoa hồng cho các đại lý xổ số tại Thông tư 138/2017/TT/BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018, thay thế Thông tư 01/2014/TT-BTC.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

285

Văn bản liên quan