Quy định mới về mức thu phí, miễn phí sử dụng dữ liệu viễn thám QG

Ngày 16/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Theo quy định mới, mức thu phí, miễn phí sử dụng dữ liệu viễn thám QG được Thông tư 108 sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 187. Trường hợp dữ liệu viễn thám từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu tương ứng.

  • Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định trên.

  • Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Xem chi tiết tại Thông tư 108/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan