Quy định mới về nội dung khám sức khỏe tại các cơ sở y tế

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Theo đó, đối với từng đối tượng khác nhau sẽ có nội dung khám sức khỏe (KSK) tương ứng, cụ thể được quy định tại Điều 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT như sau:

noi dung kham suc khoe tai co so y te, thong tu 14/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối với KSK cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Đối với KSK cho người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Đối với trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Sổ KSK định kỳ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Đối với trường hợp KSK theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại mẫu giấy KSK của chuyên ngành đó.

  • Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu: khám theo nội dung mà đối tượng KSK yêu cầu.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan