Quy định mới về phạm vi tống đạt văn bản của Văn phòng Thừa phát lại

Đây là quy định vừa được sửa đổi tại Nghị định 135/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

pham vi tong dat cua VP thua phat lai, Nghi dinh 135/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định pháp luật hiện hành, Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và pháp luật có liên quan.

Theo đó, Khoản 6 Điều 1 Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 61/2009/NĐ-CP quy định Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở đề nghị của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.

Ngoài ra, Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. 

Xem thêm các quy định có liên quan tại Nghị định 135/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan