Quy định mới về phù hiệu, biểu tượng của Cảnh sát biển Việt Nam

Nội dung này được đề cập chi tiết tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 61/2019/NĐ-CP, phù hiệu, biểu tượng Cảnh sát biển Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

phu hieu bieu tuong canh sat bien Viet Nam, Nghi dinh 61/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, phù hiệu Cảnh sát biển Việt Nam:

 • Nền, hình phù hiệu được mang trên ve cổ áo

  • Nền phù hiệu hình bình hành, màu xanh dương, trên nền phù hiệu có hình phù hiệu Cảnh sát biển Việt Nam màu vàng; nền phù hiệu cấp tướng có viền màu vàng rộng 5 mm ở ba cạnh;

  • Hình phù hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam màu vàng, hình khiên, có hai thanh kiếm vắt chéo phía sau, bên trong có hình mỏ neo, phía dưới có hình bông lúa màu vàng, phía trên có hình ngôi sao năm cánh màu vàng.

 • Cành tùng màu vàng mang hên ve cổ áo lễ phục và hai bên cảnh hiệu

  • Cành tùng đơn của sĩ quan cấp tướng;

  • Cành tùng đơn của sĩ quan cấp tá, cấp úy.

Thứ hai, Biểu tượng Cảnh sát biển Việt Nam:

 • Biểu tượng Cảnh sát biển Việt Nam được đeo trên ngực, có hình cánh sóng, ở giữa có hình khiên, nền xanh nước biển viền vàng, có hai thanh kiếm vắt chéo phía sau, bên trong có hình mỏ neo màu vàng, hai bên hình cánh sóng màu xanh tím than.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

667

Văn bản liên quan