Quy định mới về tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 trường mầm non

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, các trường mầm non đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 bảo đảm các quy định tại Điều 6 của "Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học" ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT và các quy định sau:

tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 trường mầm non, 13/2020/TT-BGDĐT

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 trường mầm non (Hình minh họa)

- Khối phòng hành chính quản trị

+ Có phòng làm việc riêng cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

+ Có phòng làm việc riêng cho công tác hành chính quản trị: bảo đảm có 01 phòng; có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành.

- Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

+ Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: đối với trường có quy mô đến 14 nhóm, lớp, có tối thiểu 01 phòng giáo dục nghệ thuật và 01 phòng giáo dục thể chất; đối với trường có quy mô lớn hơn 14 nhóm, lớp có tối thiểu 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng giáo dục thể chất và 01 phòng đa năng;

 + Sân chơi riêng: được bố trí theo từng nhóm, lớp.

- Khối phụ trợ: Có sân vườn dành riêng cho trẻ em khám phá, trải nghiệm.

- Các hạng mục công trình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Quy định này và các khoản 1, 2, 3 Điều này được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 70%.

- Mỗi điểm trường (nếu có) không ít hơn 02 nhóm, lớp.

- Mật độ sử dụng đất

+ Diện tích xây dựng công trình: không quá 40%;

+ Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi): không dưới 40%;

+ Diện tích giao thông nội bộ: không dưới 20%.

Xem thêm các quy định khác tại: Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 11/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan