Quy định mới về xét thăng hạng chức danh đối với NSND, NSƯT

Ngày 10/10/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.

xet thang hang chuc danh nghe nghiep vien chuc, nganh van hoa, thong tu 10/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, những viên chức đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú hoặc đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật tại điểm a, khoản 4 của các Điều 4, 5, 8 và 9 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV và tại điểm a, khoản 4 của các Điều 4 và 5 Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV được cơ quan có thẩm quyền cử tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL là những trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Việc xét thăng hạng đối với trường hợp này được thực hiện theo Điều 8 Thông tư 10, cụ thể:

-  Viên chức đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được sử dụng một trong các danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật để xét thăng hạng một lần từ hạng thấp lên hạng cao hơn hạng hiện giữ.

-  Việc tổ chức xét thăng hạng đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và bổ nhiệm vào ngạch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án và thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

-  Hình thức: Tổ chức thẩm định xét trên hồ sơ.

-  Thời gian: Thực hiện 01 lần vào Quý IV hàng năm.

Xem chi tiết tại Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 25/11/2019.

Ngọc Duy

Gởi câu hỏi

429

Văn bản liên quan